FRIE FANGER

Regi: Kristin Heien
Produsent: Trude Refsahl
Foto: Armstrong Liam
Klipp: Benjamin Langeland
Postproduksjon: Arne Daniel S. Haldorsen
Etterarbeid lyd: Fredrik Seeland
Administrasjon: Chris Basso
TV kanal: NRK

FRIE FANGER

De er dømt for drap, vold og kidnapping. På Bastøy får de dyrke grønnsaker og hogge trær. Er det veien ut av kriminalitet? Benjamin er 28 år, og har vært inn og ut av fengsel siden han var 16. Livet bak murene er hjemme for ham. Trond har vært en beryktet torpedo, men ønsker å skape seg et annet liv. Nå søker de seg til Bastøy, et åpent fengsel på en øy midt i Oslofjorden. Her finnes ingen høye gjerder, murer eller piggtråd. Her er de innsatte omgitt av vann og ville dyr. De dyrker sin egen mat og øver seg på å leve et vanlig liv før de skal ut igjen i samfunnet. Får Trond og Benjamin sjansen til å komme videre? Norge er kjent for å ha verdens mest humane kriminalomsorg, men det siste året har nærmere 300 åpne soningsplasser blitt lagt ned.