I skuggen av laksen

Regi: Jan Inge Mevold Skogheim
Produsent: Trude Refsahl
Foto: Geir Wikse, Jan Inge Mevold Skogheim
Undervannsfoto: Gisle Sverdrup
Klipp: Geir Wikse
TV kanal: NRK, Ut i naturen
Versjoner: Norsk, eng.tekst

I skuggen av laksen

Sjøørreten er favoritt blant mange sportsfiskere. Den eksplosive styrken og dens lune natur gjør den til et spennende bytte. Samtidig sliter fisken med de samme utfordringene som villaksen. Flere steder er bestanden sterkt redusert. Først og fremst på grunn av påvirking fra oss mennesker. Men med enkle grep kan bestandene sikres, og i store deler av Norge pågår det en storstilt dugnad for å berge sjøørreten. I Østfold viser fiskeforvalter Leif Roger Karlsen oss grep de har tatt for å øke gytearealene. Her har de ordnet passasjer gjennom rør og restaurert bekker, men også her har de utfordringer med bekker som blir ødelagt av jordbruk og annen forurensning. Arbeidet rundt Oslofjorden har gitt avkastning og fiske i fjorden er lovende. I Skjerstadfjorden er det derimot helt optimale forhold. Kenneth Bruvik drar på fisketur med Anders Hjelmtvedt. Han har rekord på hele 11 kilo i denne fjorden. Sammen drar de på et eventyrlig fiske etter den riktig store sjøørreten.