URO

Regi: Lars Petter Gallefoss
Produsent: Morten Offerdal
Foto: Vegard Dale Bergheim, Daniel Volle
Geir Wikse
Klipp: Christine Lensberg, Christian Dahl,
Kristina Daveronis
Postproduksjon: Benedicte Sælensminde Avsnes,
Daniel Volle
Research: Elin Skaar
Produksjonsledelse: Christina W.M.Hvide
TV kanal: NRK1

URO

URO på NRK1 Programleder Leo Ajkic lytter til det som bekymrer oss.
URO er en serie om det som uroer det norske folk. Utgangspunktet for prosjektet er dybdeintervju med et bredt utvalg av mennesker i hele Norge, om hva som uroer dem. Basert på svarene er det valgt ut fem episode-tema. Disse temaene er uroen for innvandring, for at velferdsstaten skal kollapse, for sosiale medier og ensomhet, for terror og for klimaendringene.
I URO lytter Leo til våre bekymringer. Han tror at hvis vi lytter til hverandre så kan vi unngå at uroen vokser seg stor og blir til frykt og splittelse. For i folks uro finner vi problemene vi er nødt til å løse. Leo vil at vi skal lytte til dem vi er uenige med, for kanskje finner vi løsningene, sammen. 
Uro har premiere torsdag 3. januar klokken 19:45 på NRK1